• :
  • :
mic

Lịch công tác

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 10/05/2020

Thời gian Buổi Nội dung Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên Địa điểm
Thứ Ba
05/05/2020
Sáng - Dự HN củaThường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Từ 7h30).
Đ/c Thăng Tỉnh ủy
- Nghe Sở XD báo cáo kết quả giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Văn Tiễn, tổ 31 phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (Từ 8h00).
Đ/c Thận Đ/c Chương Đ/c Trỗi, Chinh P-3.3
Chiều - Đi cơ sở (từ 14h00).
LĐUB LĐVP CV liên quan Huyện, TP
- Nghe UBND huyện Tiền Hải báo cáo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Từ 14h00).
Đ/c Thăng, Đ/c Hưng Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh Tiền Hải
- Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Từ 13h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Giang Tỉnh ủy
- Họp tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ASXH (Từ 14h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh P-2.4
Thứ Tư
06/05/2020
Sáng - Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Từ 7h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Giang Tỉnh ủy
- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Từ 7h30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn Tỉnh ủy
- Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 8h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Giang Tỉnh ủy
Chiều - Dự HNTT tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, và ĐA sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020 (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c Huyền P-2.4
Thứ Năm
07/05/2020
Sáng - Nghe UBNDTP báo cáo giải quyết kiến nghị của một số công dân xã Vũ Phúc, Vũ Chính, Phú Xuân (Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Chương Đ/c Trỗi, Chinh P-3.3
- Dự Duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà (Từ 7h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Giang Hưng Hà
- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Từ 7h30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn Tỉnh ủy
- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (mở rộng) triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (Từ 9h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn Tỉnh ủy
Chiều - Nghe SLĐTBXH báo cáo kết quả giải quyết thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách của Chính Phủ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh P-2.4
- Duyệt Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình (Từ 13h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Giang Thành phố
- Nghe UBND huyện Tiền Hải báo cáo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Từ 14h00).
Đ/c Thăng, Đ/c Hưng Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh Tiền Hải
- Nghe SYT báo cáo dự thảo Quy định các biện pháp phòng, chống dịch đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Từ 14 giờ 00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh P-2.4
- Nghe Tổ công tác liên ngành báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ thủ tục liên quan đến mua máy xét nghiệm Realtime PCR tự động và các thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 15 giờ 30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c Đông P-2.4
- Nghe SYT báo cáo dự thảo Quy định các biện pháp phòng, chống dịch đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh P-2.4
- Nghe Tổ công tác liên ngành báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ thủ tục liên quan đến mua máy xét nghiệm Realtime PCR tự động và các thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 15h30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c Đông P-2.4
Thứ Sáu
08/05/2020
Sáng - Dự họp Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ (Từ 7h30).
Đ/c Thăng Tỉnh ủy
- Họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 (Từ 8h00).
Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Huyền P-2.4
- Đi cơ sở (Từ 8h00).
LĐUB LĐVP CV liên quan Huyện, TP
- Nghe UBND huyện Tiền Hải báo cáo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Từ 8h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Hưng Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh Tiền Hải
Chiều - Nghe UBND huyện Tiền Hải báo cáo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Từ 14h00).
Đ/c Thăng, Đ/c Hưng Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh Tiền Hải
- Nghe SLĐTBXH báo cáo kết quả giải quyết thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách của Chính Phủ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh P-2.4
- Nghe UBNDTP báo cáo giải quyết kiến nghị của một số công dân xã Vũ Phúc, Vũ Chính, Phú Xuân (Từ 15h30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Chương Đ/c Trỗi, Chinh P-2.4
Thứ Bảy
09/05/2020
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Việt Trụ sở UBND
Chủ Nhật
10/05/2020
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Huyền Trụ sở UBND
Bài viết được quan tâm