Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, xóa bỏ cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả công tác CCHC trên nhiều nội dung.
Cán bộ, công chức phải phục vụ nhân dân, nếu để nhân dân phải phục vụ mình là một việc làm không hợp đạo lý, không đúng pháp luật. Bởi vậy, muốn cải cách hành chính với đầy đủ ý nghĩa "phục vụ nhân dân", trước tiên phải cải cách ngay chính những "công bộc của dân".
Trong nhiệm kỳ vừa qua và đặc biệt là trong thời gian gần đây, ngành Y tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ then chốt, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đào tạo cán bộ và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày cao của nhân dân.
Video