• :
  • :
mic

Năm 2020

Năm 2019

Năm 2019, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tạo việc làm mới cho 33.500 người

 Năm 2019, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 33.500 người được tạo việc làm mới.Trong đó, giải quyết việc làm tại chỗ cho 24.870, lao động đi làm bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngoài cho 5.300 người, lao động đi xuất khẩu nước ngoài cho  3.330 người.

Rà soát, xác định rõ phạm vi, đối tượng đào tạo nhân lực có tay nghề cao

Đây là nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 10862/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ  về việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao".

Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Văn bản áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc NHCSXH; người lao động được vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp ...

Tháng 10/2019, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tạo việc làm mới cho 2.290 lao động

Tháng 10/2019, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tạo việc làm mới cho khoảng 2.290 lao động.  Trong đó tạo việc làm tại địa phương cho khoảng 1.600 lao động, 480 lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài và 210 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài khoảng 210 lao động.
Kết quả thực hiện công tác phát triển dạy nghề tại Thái Bình giai đoạn 2011-2020

Kết quả thực hiện công tác phát triển dạy nghề tại Thái Bình giai đoạn 2011-2020

Những năm qua, công tác phát triển đào tạo, dạy nghề được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xác định là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy công tác phát triển nghề đã được quan tâm, chú trọng, chất lượng đào tạo ...

Tháng 8/2018, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tạo việc làm mới cho 3.850 lao động

 Tháng 8/2019, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tạo việc làm mới cho khoảng 3.850 người, tăng 3,9% so với cùng kì tháng trước. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho khoảng 3.000 lao động, 500 lao động đi làm việc tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngoài và 350 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Hiệu quả thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Thái Bình

Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng.

3.700 lao động được tạo việc làm mới trong tháng 7/2019

 Tháng 7/2019, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tạo việc làm mới cho khoảng 3.700 lao động.Trong đó giải quyết việc làm ở địa phương 2.700 người, lao động đi làm việc tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngoài 600 người và 400 người lao động đi xuất khẩu nước ngoài.
Tháng 5/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.820 lao động

Tháng 5/2019, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tạo việc làm mới cho 3.820 lao động

Tháng 5/2019, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tạo việc làm mới cho khoảng 3.820 người, tăng 18,8% so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó giải quyết việc làm ở địa phương 2.640 người, lao động đi làm việc tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngoài 630 người và 550 người lao động đi xuất khẩu nước ngoài.
Quý 1/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 6.500 lao động

Quý 1/2019, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tạo việc làm mới cho 6.500 lao động

Nhìn chung trong Quý I/2019, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt các chủ trương, cơ chế, chính sách đối với các nhóm đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Năm 2018

Tháng 10/2018, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tạo việc làm mới cho 2.700 người

Tháng 10/2018, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tạo việc làm mới cho khoảng 2.700 người. Trong đó, việc làm tại địa phương 2.060 người, cung ứng đi làm việc ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngoài 480 người, xuất khẩu lao động 160 người.
Công tác đào tạo nghề tháng 8/2018

Công tác đào tạo nghề tháng 8/2018

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), tháng 8/2018, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.800 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 3.00 người, cung ứng đi làm việc ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngoài 500 người và xuất khẩu lao động 300 người.
Trung tâm Khuyến nông Thái Bình  nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong 4 năm (từ 2013 – 2017), Trung tâm Khuyến nông bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã tổ chức được 152 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn cho 5.288 người. Trong đó đối tượng chính sách và hộ nghèo 254 người chiếm tỷ ...
Tháng 7/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.890 người

Tháng 7/2018, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tạo việc làm mới cho 3.890 người

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 7/2018, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.890 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 3.005 người, cung ứng đi làm việc ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngoài 830 người và xuất khẩu lao động 435 người.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.795
Hôm qua : 22.034
Bài viết được quan tâm