• :
  • :
mic

Năm 2020

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiếp nhận 706 văn bản, ban hành 324 văn bản (gồm: 02 chỉ thị, 08 tờ trình, 04 kế hoạch, 04 báo cáo, 62 quyết định, 119 công văn…)

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiếp nhận 604 văn bản, ban hành 238 văn bản (gồm: 01 chỉ thị, 05 tờ trình, 03 kế hoạch, 05 báo cáo, 65 quyết định, 139 công văn…)

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiếp nhận 812 văn bản, ban hành 266 văn bản (gồm: 05 tờ trình, 04 kế hoạch, 01 báo cáo, 100 quyết định, 131 công văn…)
Kết luận số 95-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19).

Kết luận số 95-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19).

Ngày 25/2, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có Kết luận số 95-KL/TU về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19). Nội dung như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiếp nhận 661 văn bản, ban hành 241 văn bản (gồm: 20 tờ trình, 01 kế hoạch, 06 báo cáo, 57 quyết định, 133 công văn…)

Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện nghiêm Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các cấp, các ngành, các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, ...

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiếp nhận 670 văn bản, ban hành 211 văn bản (gồm: 02 tờ trình, 03 kế hoạch, 06 báo cáo, 46 quyết định, 135 công văn…)

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiếp nhận 639 văn bản, ban hành 249 văn bản (gồm: 03 tờ trình, 01 kế hoạch, 02 báo cáo, 96 quyết định, 119 công văn…)

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiếp nhận 288 văn bản, ban hành 68 văn bản (gồm: 01 kế hoạch, 02 báo cáo, 23 quyết định, 28 công văn…)

Phòng, chống dịch như “chống giặc”

Ngày 28/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiếp nhận 680 văn bản, ban hành 248 văn bản (gồm: 05 tờ trình, 04 kế hoạch, 04 báo cáo, 95 quyết định, 017 công văn…)

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiếp nhận 669 văn bản, ban hành 205 văn bản (gồm: 06 tờ trình, 02 kế hoạch, 03 báo cáo, 91 quyết định, 85 công văn…)

Năm 2019

100% văn bản điện tử phải được tích hợp chữ ký số

 Ngày 26/12/2019, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 11796/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiếp nhận 690 văn bản, ban hành 256 văn bản (gồm: 02 tờ trình, 05 kế hoạch, 04 báo cáo, 94 quyết định, 120 công văn…)
Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiếp nhận 585 văn bản, ban hành 171 văn bản (gồm: 01 chỉ thị, 10 tờ trình, 02 kế hoạch, 02 báo cáo, 40 quyết định, 99 công văn…)
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.795
Hôm qua : 22.034
Bài viết được quan tâm